Obec Klokočov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 41)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZLP-VT-2023-0514 prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Klokočov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
- zmene Zmluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Klokočov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
DODATOK č. 8 k Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020 Zmena riešenia odvádzania zrážkových vôd zo striech a spevnených plôch vybudovaných pre bytové domy. Odb.: Obec Klokočov
Dod.: CEDIS s.r.o.
-1 985.40 €
Dodatok č. 5 vypustenie znenia bodu 1.1 zo zmluvy Odb.: Obec Klokočov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
ZMLUVA O DIELO 22023 „Spevnené plochy a ďaždová kanalizácia k bytovým domom A1,A2,A3 a A4“ Odb.: Obec Klokočov
Dod.: UNIKO s.r.o.
176 432.20 €
Dodatok č. 1 „Spevné plochy k objektu A3 a A4 a príjazdová komunikácia k objektu A3 (bez dláždenej plochy pre peších) – asfalt“ Odb.: Obec Klokočov
Dod.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
0 Ft
1/2022/NB - kancelária na II. NP, o výmere 77,5 m2. Odb.: Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu
Dod.: Obec Klokočov
50 €
1/2022/KZ parcely registra „E“ parc. č. 75 Odb.: Obec Klokočov
Dod.: Malvína Bizubová
4 222.50 €
20/2022 parcely registra „C“ p. č. 509/13 Odb.: Marianna Maruničová
Dod.: Obec Klokočov
8 375.40 €
ZMLUVA O DIELO č.1/2023 odstránenie havarijného stavu strechy obecnej budovy p.č. 206 Odb.: Obec Klokočov
Dod.: Andrii Matviienko
5 400 ₴
DODATOK č. 7 „18 BYTOVÝCH JEDNOTIEK - NOVOSTAVBA“ – obec Klokočov“ Odb.: CEDIS s.r.o.
Dod.: CEDIS s.r.o.
0 €
19/2022 parcelu parcely registra „C“ p. č. 508/18 o výmere 178 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie. Odb.: Mgr. Michaela Mitrová
Dod.: Obec Klokočov
5 340 €
800/73/2021 Zmena záložnej sumy Odb.: Obec Klokočov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
1 007 760 €
18/2022 „C“ p. č. 509/12 o výmere 489 m2 Odb.: Ing Pavel Kuna,
Dod.: Obec Klokočov
19 560 €
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Klokočov
Dod.: Ing. Anna Mamajová A U D E P
1 080 €
Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020 úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich Zmluvným stranám Odb.: Obec Klokočov
Dod.: CEDIS s.r.o.
0 €
ZoBZ Janošov Zmluvy o budúcej zmluve - zriadenie vecného bremena Odb.: Janošov Milan
Dod.: Obec Klokočov
200 €
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. N/1/2022 - č.507/54, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 528 m². 2.3 Odb.: Peter Schmidt
Dod.: Obec Klokočov
528 €
14/2022 parcelu parcely registra „C“ p. č. 195/1 o výmere 183 m2 vedenej ako vodná plocha. Odb.: Zdenko Kochta
Dod.: Zdenko Kochta
915 €
Dodatok ku zmluve č. 13/2022 parcelu registra „C“ p. č. 195/2 o výmere 35 m2 vedenej ako ostatná plocha. Odb.: Július Semjan
Dod.: Obec Klokočov
350 €
Generované portálom Uradne.sk
zámer predaja a prenájmu 2022 Nájomné zmluvy 2022 Kúpne zmluvy 2022 Zmluvy 2022 Zámer predaja 2021 Nájomné zmluvy 2021 Zmluvy 2021 Kúpne zmluvy 2021 Kúpne zmluvy 2020 Zmluvy 2020 Nájomné zmluvy 2020 Zámery predaja a nájmu majetku Kúpne zmluvy 2019 Zmluvy 2019 Zmluvy 2018 Nájomné zmluvy 2018 Kúpne zmluvy 2018 Archív