Obec Klokočov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kontakty

Toto webové sídlo www.klokocovmi.sk spravuje Obec Klokočov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Klokočov 

Adresa:
Obecný úrad Klokočov 
Klokočov 54
072 31  Vinné

IČO: 00325309

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 409
Rozloha: 1194 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1358

Všeobecné informácie: obec@klokocovmi.sk
Podateľňa: obec@klokocovmi.sk
Starosta: starosta@klokocovmi.sk  tel: +421 918 414 737

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 649 21 12, +421 56 688 63 11+421 903 635 642

E-mailobec@klokocovmi.sk

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Michalovce

                                          č. ú.: 4209761001/5600

                                          IBAN: SK86 5600 0000 0042 0976 1001

Kompetencie:

Obec Klokočov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Klokočov je zriadený na Obecnom úrade v Klokočove.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk