Slovenský iconEnglish icon

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  30. JÚL 2024
  Utorok
 • Plasty
  08. AUG 2024
  Štvrtok
 • Papier
  21. AUG 2024
  Streda
 • Zber olejov
  12. SEP 2024
  Štvrtok
KLOKOČOV Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC KLOKOČOV

Okolie Klokočova bolo výrazne osídlené už v období raného stredoveku (6.-10. storočie), keď naše územie osídlili Slovania. Obsadzovanie územia v okolí Michaloviec v prvej polovici 11. storočia pokračovalo pustošením už existujúcich slovanských obydlí maďarskými bojovníkmi Uhorského kráľovstva. Po stabilizácii geopolitických pomerov zakladanie dedín pokračovalo do konca 14. storočia.