Slovenský iconEnglish icon

ODVOZ ODPADU

 • Papier
  17. JÚN 2024
  Pondelok
 • Komunál
  18. JÚN 2024
  Utorok
 • Plasty
  10. JÚL 2024
  Streda
 • Nebezpečný, nemocničný odpad
  16. JÚL 2024
  Utorok
KLOKOČOV Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC KLOKOČOV

Okolie Klokočova bolo výrazne osídlené už v období raného stredoveku (6.-10. storočie), keď naše územie osídlili Slovania. Obsadzovanie územia v okolí Michaloviec v prvej polovici 11. storočia pokračovalo pustošením už existujúcich slovanských obydlí maďarskými bojovníkmi Uhorského kráľovstva. Po stabilizácii geopolitických pomerov zakladanie dedín pokračovalo do konca 14. storočia.