Slovenský iconEnglish icon

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 114)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2024 Dažďová kanalizácia Odb.: Obec Klokočov
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
14 412 €
Zmluva o dielo 1/2024 Dažďová kanalizácia Odb.: Obec Klokočov
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
14 412 €
0/2024 vecné bremeno Odb.: Občianske združenie PAPUČKY
Dod.: Obec Klokočov
0 €
10/2023 parcela registra „C“ č. 505/110 druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 161 m2, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/1-ina. Odb.: Marián Pestuch
Dod.: Obec Klokočov
5 635 €
Prílohy k zmluve, https://www.crz.gov.sk/data/att/4362903.pdf Kanalizácia Klokočov Paľkov II a III etapa Odb.: Obec Klokočov
Dod.: RAVOZA s.r.o.
0 €
0/0 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s neobalových výrobkov Odb.: Obec Klokočov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
01/2022 parcely, ktorá je vedená na LV č. 497 registra „C“ č. 505/96, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 509 m2, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/1-ina. Odb.: Ing. Jaroslav Saxun
Dod.: Obec Klokočov
10 180 €
02/2024 parcely, ktorá je vedená na LV č. 497 registra „C“ č. 510/54, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 698 m2, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/1-ina. Odb.: Milan Ľoľo, Kaja Jarve, r. Toom,
Dod.: Obec Klokočov
2.19 €
0 vecné bremeno Odb.: Mgr. Lenka Mitníková, rodená Parizová
Dod.: Mgr. Lenka Mitníková, rodená Parizová
300 €
03/2024 parcelu registra „C“ p. č. 563/14 o výmere 204 m2 vedenej ako ostatná plocha Odb.: Radoslav Streňo, Ing. Jana Streňová, rodená Vančíková
Dod.: Obec Klokočov
6 120 €
Generované portálom Uradne.sk