Slovenský iconEnglish icon

Školstvo

Materská škola Klokočov je jednotriedna materská škola poskytujúca celodennú výchovu a vzdelávanie deťom predškolského veku v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov.

Materská škola je situovaná uprostred obce, ktorá je z južnej strany obklopená vodnou plochou Zemplínskej šíravy a zo severnej strany Vihorlatskými vrchmi. V blízkosti sa nachádza chránená krajinná oblasť Vihorlat s množstvom biotopov.

Okolitá nádherná príroda nám ponúka veľa možností, ktoré pre výchovu a vzdelávanie našich deti môžeme využívať a na základe tohto sa profilujeme na environmentálnu výchovu.  Do výchovno – vzdelávacieho procesu implementujeme Lesnú pedagogiku a Záhradnú pedagogiku. Spoločne spoznávame, bádame, chodíme na výlety a exkurzie. Realizujeme hry a pobyt v prírode pre šťastné a spokojné detstvo a zmysluplne strávený čas so svojimi kamarátmi a učiteľkami. Taktiež k nám pozývame hostí, ktorí prichádzajú so svojimi zaujímavými programami pre deti.

Budova, jej exteriér aj interiér, prešli rekonštrukciou. Rekonštrukciou tiež prešiel areál materskej školy. K dispozícii máme multifunkčné oplotené ihrisko s bránkami a umelým povrchom. Nové moderné hracie prvky – kolotoč, šmýkačky, hojdačky sú certifikované  a z kvalitných bezúdržbových materiálov. Altánok nám slúži ako záhradná učebňa pre hry, zábavu, tvorenie. Areál MŠ naďalej zveľaďujeme a dopĺňame o nové prvky.

Spoločné chvíle strávené s rodičmi, starými rodičmi, našou úzkou komunitou na tvorivých dielňach, slávnostných vystúpeniach, oslavách a aktivitách školy a obce napĺňajú všetkých.

Dvere našej materskej školy sú všetkým otvorené!