Slovenský iconEnglish icon

Archív zmlúv

Pozícia Druh zmluvy Partner Dátum zverejnenia Náhľad
1. Zmluva o dielo číslo 1/2014 DANEX PLUS, s.r.o. 24.2.2014  
2 Dodatok k zmluve o dielo číslo 1/2014 DANEX PLUS, s.r.o. 24.2.2014  
3. Kúpna zmluva Ing. Ján Pčolár 14.7.2014  
4. Kúpna zmluva JUDr. Pavel Katančík 16.7.2014  
5. Záložná zmluva č.800/687/2014 Štátny fond rozvoja bývania 22.8.2014  
6. Zmluva o dielo č.4/2014 O.S.V.O. Comp 2.9.2014  
7. Kúpna zmluva Manželia Borščoví 27.10.2014  
8. Zmluva o dielo číslo 5/2014 DANEX PLUS, s.r.o. 27.10.2014  
9. Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo hospodárstva SR 11.1.2015  
10. Zmluva o dielo 01/2015 SBK s.r.o. 6.4.2015  
11. Zmluva o dielo číslo 53/2015 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 24.9.2015  
12. Kúpna zmluva č. 11/2015 MUDr. Tamara Jablonská a Tamara Jablonská 30.10.2015  
13. Kúpna zmluva č. 23/2015 Silvia Sevková 24.11.2015  
14. Kúpna zmluva č. 20/2015 Peter Degro 26.11.2015  
15. Kúpna zmluva č. 21/2015 Igor Vojtek 26.11.2015  
16. Kúpna zmluva č. 19/2015 Vladimír Telehanič a Ľubica Telehaničová 11.12.2015  
17. Zmluva o dielo č. 12/2015 EL PRO KAN, s.r.o. 11.12.2015  
18. Kúpna zmluva č. 19/2015 Vladimír Telehanič a Ľubica Telehaničová 11.12.2015  
19. Kúpna zmluva č. 22/2015 Jozef Macej 14.12.2015  
20. Kúpna zmluva č. 24/2015 Marianna Martínková 16.12.2015  
21. Kúpna zmluva č. 27/2015 Rastislav Miňo 17.12.2015  
22. Kúpna zmluva č. 26/2015 Magdaléna Jenčíková 17.12.2015  
23. Kúpna zmluva č. 28/2015 Karol Niezgodzki 17.12.2015  
24. Kúpna zmluva č. 25/2015 Jana Megelová 17.12.2015  
25. Kúpna zmluva č. 29/2015 Jana Gerbocová 18.12.2015  
26. Kúpna zmluva č. 30/2015 Róbert Moriak 18.12.2015  
27. Kúpna zmluva č. 32/2015 Marián Belančin 18.12.2015  
28. Kúpna zmluva č. 31/2015 Milan Kulík 18.12.2015  
29. Kúpna zmluva č. 34/2015 Peter Vitek 18.12.2015  
30. Kúpna zmluva č. 35/2015 Miroslav Firkaľ 18.12.2015  
31. Kúpna zmluva č. 33/2015 Michal Demčák 18.12.2015  
32. Dodatok k zmluve
o dielo č. 12/2015
EL PRO KAN, s.r.o. 28.12.2015  
33. Kúpna zmluva č. 36/2015 Vladimír Hirka 29.12.2015  
34. Kúpna zmluva č. 37/2015 Štefan Daniel 29.12.2015  
35. Kúpna zmluva č. 38/2015 Mária Kužnárová 29.12.2015  
36. Zmluva o nájme č. 1/2016 súkromná ZŠ pre deti s autizmom 31.8.2016  
37. Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 12.10.2016  
38. Zmluva o dielo č. 2016/1PD Ing. Arch. Bernard Pyšniak 12.10.2016  
39. Zmluva o dielo č. 2016/2PD Ing. Arch. Bernard Pyšniak 12.10.2016  
40. Nájomná zmluva NP COOP Jednota 13.12.2016  
41. Zmluva o dielo č. 01/2017 Danex Plus, s.r.o. 10.1.2017  
42. Záložná zmluva č. 098-PRB/2014/Z Ministerstvo dopravy a výstavby SR 9.2.2017  
43. Zmluva o nájme NP č. 1/2017 Monika Horváthová - Delfínka, s.r.o. 21.03.2017  
44. Záložná zmluva č.: 800/687/2014 Štátny fond rozvoja bývania. 09.06.2017