Obec Klokočov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 30)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
19/2022 parcelu parcely registra „C“ p. č. 508/18 o výmere 178 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie. Odb.: Mgr. Michaela Mitrová
Dod.: Obec Klokočov
5 340 €
800/73/2021 Zmena záložnej sumy Odb.: Obec Klokočov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
1 007 760 €
18/2022 „C“ p. č. 509/12 o výmere 489 m2 Odb.: Ing Pavel Kuna,
Dod.: Obec Klokočov
19 560 €
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Klokočov
Dod.: Ing. Anna Mamajová A U D E P
1 080 €
Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020 úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich Zmluvným stranám Odb.: Obec Klokočov
Dod.: CEDIS s.r.o.
0 €
ZoBZ Janošov Zmluvy o budúcej zmluve - zriadenie vecného bremena Odb.: Janošov Milan
Dod.: Obec Klokočov
200 €
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. N/1/2022 - č.507/54, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 528 m². 2.3 Odb.: Peter Schmidt
Dod.: Obec Klokočov
528 €
14/2022 parcelu parcely registra „C“ p. č. 195/1 o výmere 183 m2 vedenej ako vodná plocha. Odb.: Zdenko Kochta
Dod.: Zdenko Kochta
915 €
Dodatok ku zmluve č. 13/2022 parcelu registra „C“ p. č. 195/2 o výmere 35 m2 vedenej ako ostatná plocha. Odb.: Július Semjan
Dod.: Obec Klokočov
350 €
15/2022 p. č. 554/143 o výmere 342 m2 vedenú ako ostatná plocha, p. č. 554/144 o výmere 433 m2 vedenú ako ostatná plocha. Odb.: Marián Bartko
Dod.: Obec Klokočov
31 000 €
17/2022 parcelu registra „C“ p. č. 554/106 o výmere 714 m2 vedenej ako ostatná plocha a parcelu registra „C“ p. č. 554/108 o výmere 290 m2 vedenej ako ostatná plocha. Odb.: Slavomír Mikovčík, Slávka Mikovčíková rod. Gavulová
Dod.: Obec Klokočov
31 260 €
DODATOK č. 5 k Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020 úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich Zmluvným stranám zo Zmluvy ako aj zosúladenie skutočného stavu a stavu vzniknutého z dôvodu chyby v písaní a počtoch Odb.: Obec Klokočov
Dod.: CEDIS s.r.o.
144 005.72 €
DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020 úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich Zmluvným stranám zo Zmluvy, ktorých potreba vyplynula z okolností Odb.: Obec Klokočov
Dod.: CEDIS s.r.o.
0 €
16/2022 parcelu parcely registra „C“ p. č. 554/104 o výmere 1042 m2 vedenej ako ostatná plocha. Odb.: Pavol Modrak,
Dod.: Obec Klokočov
31 260 €
12/2022 parcelu parcely registra „C“ p. č. 509/25 o výmere 253 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie. Odb.: Maroš Čonka, Katarína Čonková rod. Dudášová
Dod.: Obec Klokočov
6 325 €
03.12.2020 navýšenie obstarávacieho nákladu na bytové domy Odb.: Obec Klokočov
Dod.: CEDIS s.r.o.
144 005.72 €
11/2022 p. č. 509/34 o výmere 62 m2 vedenej ako ostatná plocha, p. č. 509/35 o výmere 302 m2 vedenej ako ostatná plocha a p. č. 509/36 o výmere 381 m2 vedenej ako ostatná plocha. Odb.: Maroš Grobelník
Dod.: Obec Klokočov
29 800 €
Zmluva o dielo „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ Odb.: Obec Klokočov
Dod.: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
44 271.53 €
09/2022 Parcela "C 505/87 Odb.: Aurélia Bučáková, Jana Musbihová, Slávka Mihaľová
Dod.: Obec Klokočov
7 020 €
13/222 pozemok parc. č. 195 Odb.: Július Semjan
Dod.: Obec Klokočov
350 €
Generované portálom Uradne.sk
zámer predaja a prenájmu 2022 Nájomné zmluvy 2022 Kúpne zmluvy 2022 Zmluvy 2022 Zámer predaja 2021 Nájomné zmluvy 2021 Zmluvy 2021 Kúpne zmluvy 2021 Kúpne zmluvy 2020 Zmluvy 2020 Nájomné zmluvy 2020 Zámery predaja a nájmu majetku Kúpne zmluvy 2019 Zmluvy 2019 Zmluvy 2018 Nájomné zmluvy 2018 Kúpne zmluvy 2018 Archív