Obec Klokočov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 49)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o NFP Riešenie migračných výziev v obci Klokočov - IROP-PO9-SC91-2023-108 Odb.: Obec Klokočov
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
39 000 €
ZMLUVA O DIELO Ravoza : Kanalizácia – Klokočov Paľkov (dokončenie II. etapy a III. etapa Odb.: Obec Klokočov
Dod.: RAVOZA s.r.o.
645 392.46 €
01/2023 parcelu registra „C“ p. č. 505/300 o výmere 1 602 m2,p. č. 505/301 o výmere 756 m2,C“ p. č. 505/302 o výmere 265 m2 Odb.: Ing. Peter Mulik
Dod.: Obec Klokočov
144 265 €
21/2022 Predávajúci predáva a Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva: parcelu registra „C“ p. č. 358/2 o výmere 33 m2 vedenú ako zastavaná plocha a nádvorie a parcelu registra „C“p. č. 358/3 Odb.: Daniel Peter Krassowsky,Lena Jessica Krassowsky
Dod.: Obec Klokočov
1 080 €
Zámenná zmluva Zámena pozemkov -Kavapilová Odb.: Ing. Drahomíra Kvapilová, rodená Larvová
Dod.: Obec Klokočov
1 955 €
Zmluva o budúcej zmluve semjan zriadenie vecného bremena Odb.: Patrik Semjan
Dod.: Obec Klokočov
500 €
Zmluva o budúcej zmluve súhlas na zápis poznámky, alebo ťarchy o právach k nehnuteľnostiam v katastri. Odb.: Adriana Brecková,Dušan Lenhardt, Ľuboslav Fedor
Dod.: Obec Klokočov
500 €
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI spolupráca zmluvných strán na revitalizácií a skrášlení Rekreačnej oblasti Klokočov a Paľkov, v k. ú. Klokočov počas Letnej turistickej sezóny 2023. Odb.: Obec Klokočov
Dod.: Šírava Klokočov
0 €
ZLP-VT-2023-0514 prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Klokočov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
- zmene Zmluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Klokočov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
DODATOK č. 8 k Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020 Zmena riešenia odvádzania zrážkových vôd zo striech a spevnených plôch vybudovaných pre bytové domy. Odb.: Obec Klokočov
Dod.: CEDIS s.r.o.
-1 985.40 €
Dodatok č. 5 vypustenie znenia bodu 1.1 zo zmluvy Odb.: Obec Klokočov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
ZMLUVA O DIELO 22023 „Spevnené plochy a ďaždová kanalizácia k bytovým domom A1,A2,A3 a A4“ Odb.: Obec Klokočov
Dod.: UNIKO s.r.o.
176 432.20 €
Dodatok č. 1 „Spevné plochy k objektu A3 a A4 a príjazdová komunikácia k objektu A3 (bez dláždenej plochy pre peších) – asfalt“ Odb.: Obec Klokočov
Dod.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
0 Ft
1/2022/NB - kancelária na II. NP, o výmere 77,5 m2. Odb.: Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu
Dod.: Obec Klokočov
50 €
1/2022/KZ parcely registra „E“ parc. č. 75 Odb.: Obec Klokočov
Dod.: Malvína Bizubová
4 222.50 €
20/2022 parcely registra „C“ p. č. 509/13 Odb.: Marianna Maruničová
Dod.: Obec Klokočov
8 375.40 €
ZMLUVA O DIELO č.1/2023 odstránenie havarijného stavu strechy obecnej budovy p.č. 206 Odb.: Obec Klokočov
Dod.: Andrii Matviienko
5 400 ₴
DODATOK č. 7 „18 BYTOVÝCH JEDNOTIEK - NOVOSTAVBA“ – obec Klokočov“ Odb.: CEDIS s.r.o.
Dod.: CEDIS s.r.o.
0 €
19/2022 parcelu parcely registra „C“ p. č. 508/18 o výmere 178 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie. Odb.: Mgr. Michaela Mitrová
Dod.: Obec Klokočov
5 340 €
Generované portálom Uradne.sk
Zámery 2023 zámer predaja a prenájmu 2022 Nájomné zmluvy 2022 Kúpne zmluvy 2022 Zmluvy 2022 Zámer predaja 2021 Nájomné zmluvy 2021 Zmluvy 2021 Kúpne zmluvy 2021 Kúpne zmluvy 2020 Zmluvy 2020 Nájomné zmluvy 2020 Zámery predaja a nájmu majetku Kúpne zmluvy 2019 Zmluvy 2019 Zmluvy 2018 Nájomné zmluvy 2018 Kúpne zmluvy 2018 Archív