Slovenský iconEnglish icon

Úradná tabuľa

Detail uradneho dokumenta
Názov Zámer predaja 62/2024
Popis parcely registra „C“ p. č. 505/21 o výmere 1 346 m2 vedenej ako ostatná plocha a parcely registra „C“ p. č. 505/20 o výmere 202 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie,
Typ dokumentu Zasadnutia OZ
Doplňujúce informácie
Dátum zverejnenia 18.12.2023
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk