Slovenský iconEnglish icon

Úradná tabuľa

Detail uradneho dokumenta
Názov Zámer predaja 63/2023
Popis parcely registra „C“ p. č. 510/56 o výmere 598 m2 vedenej ako ostatná plocha
Typ dokumentu Zasadnutia OZ
Doplňujúce informácie
Dátum zverejnenia 18.12.2023
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk