Slovenský iconEnglish icon

Úradná tabuľa

Detail uradneho dokumenta
Názov Zámer zriadenia vecného bremena 64/2023
Popis pre vjazd a prejazd 509/1 a pre umiestenie odberného elektrického zariadenia – na parcelách registra „C“ p. č. 509/1, 509/22, 509/19 vedených na LV č. 497,
Typ dokumentu Zasadnutia OZ
Doplňujúce informácie
Dátum zverejnenia 18.12.2023
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk