Slovenský iconEnglish icon

Apoštolský nuncius v Klokočove

 30.08.2018

V príjemnom prostredí pútnického Klokočova sa v májovú fatimskú sobotu stretli mladí Košického apoštolského exarchátu na svojom tradičnom odpuste mladých. V úvode programu predniesol
o. Marcel Gajdoš tematický výklad obradu zasnúbenia a sobáša podľa nového trebníka. O chvíľu nato už znela úvodná pieseň v podaní mladých z cirkevnej strednej školy pedagogickej z Košíc-Furče. V sprievode vladyku Milana Chautura, hlavného celebranta božskej liturgie, kráčal tentokrát aj vzácny hosť – apoštolský nuncius, arcibiskup Henryk Józef Nowacki a vladyka Ján Babjak, prešovský eparcha. Vyše päťsto mladých si v homílii vypočulo slová otca nuncia o tom,
že Bohorodička Mária chránila Gréckokatolícku cirkev počas obdobia jej najväčšieho útlaku
a chráni ju aj dnes pred skrytými nepriateľmi našej viery. Otec nuncius sa nevyhol ani pálčivej téme mediálnych útokov na Cirkev a zdôraznil mladým, že Cirkev je jedna veľká rodina, ktorá nás zjednocuje a ponúka každému stretnutie s Kristom. „Ale Cirkev od mladých aj niečo očakáva: aby ste ukazovali ľuďom cestu k Bohu a žili tak ako veríte. Vaše šťastie je v tom,
že sa budete deliť o dobro každého druhu a tým budete vytvárať krajší svet”.

Po sv. liturgii, ktorú v závere nenarušil ani tichý jemný dážď sa mladí presunuli do chrámu, kde sa otec nuncius s nimi podelil o svoje pastoračné postrehy pre dnešok. V programe vystúpil
aj o. Štefan Keruľ-Kmec a priblížil aktivity pre mládež, konajúce sa v košickom exarcháte. Stretnutie vyvrcholilo živým neformálnym dialógom, pri ktorom otec nuncius Nowacki odpovedal na zvedavé otázky z osobného života i diplomatickej služby.

Napriek sychravému počasiu radosť zo stretnutia s Kristom v pestrom cirkevnom spoločenstve sprevádzala prítomných mladých celým podujatím. Ostáva veriť, že ponúkané myšlienky
a spoločná modlitba budú pôsobiť v srdciach mladých, aby nestratili dobrý smer života a ostali nádejou cirkvi aj v súčasnej dobe.

Povedali po slávnosti

Mons. Henryk Józef Nowacki, apoštolský nuncius v SR: „Môžem povedať, že ten deň dal nám Pán,
to stretnutie, ktoré som mal s mládežou a predovšetkým Božia služba, keď sme sa spolu modlili,
to je naozaj taký najhlbší zážitok. Prichádzam tu s veľkou radosťou do exarchátu a do toho pútnického miesta Klokočova, tu blízko Panny Márie, a kde je Mária, tam je aj Ježiš, aby sme
sa spoločne modlili za rodiny, starších a predovšetkým za mládež, ktorá vchádza do sveta
a potrebuje tak veľa povzbudenia. Mládež je nádejou tohto sveta. Potrebuje povzbudenia, 
potrebuje našu pomoc a duchovnú solidaritu. Ďakujem vladykovi Chauturovi, že ma tu pozval 
a za to, že mládež miluje. Ďakujem všetkým animátorom, ktorí sa snažia formovať mládež. Mal som stretnutie s mládými v chráme kde som sa mohol presvedčiť, že sú formovaní. Vďaka Bohu za to.”

vladyka Milan Chautur, košický apoštolský exarcha: „Táto fatimská sobota májová bola už za biskupa P. Gojdiča sobotou, kedy sa robili veľké mládežnícke stretávania na tomto mieste
v Klokočove. Ja som túto tradíciu len prijal. Istotne mládežnícke odpusty boli v máji a boli 
v májovú nedeľu. S novým exarchátom začal tu rad fatimských sobôt prvú sobotu v mesiaci. Panna Mária je veľmi vhodný príklad pre mladého človeka svojou čistotou, svojou skromnosťou, 
odovzdanosťou Bohu. Preto je dôležité viac ako inokedy si uvedomovať, že len vtedy, keď budeme upriamení pozornosťou na tú, ktorý vedela povedať Bohu vždy áno, dokážeme napĺňať tento svet tým Božím ideálom, ktorým žila aj ona. Dnes si mohli mladí vypočuť slová otca nuncia,
ktorý s úprimným srdcom a krásne hovoril o týchto veciach, ktoré treba preniesť do života.”

Autor správy: Michal Hospodár, hovorca exarchátu
Zdroj: TKKBS