Slovenský iconEnglish icon

Augustová fatimská sobota v Klokočove

 30.08.2018

Augustová fatimská sobota v Klokočove sa konala týždeň pred centrálnou odpustovou slávnosťou. V úvode sa prítomní kňazi pomodlili časť z Liturgie hodín a biblista Róbert Jáger predniesol úvahu na tému jednoty cirkevného spoločenstva a rodiny podľa biblického modelu. Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, ktorý aj kázal.

„Prečo mariánske odpusty?“ položil vo svojej kázni rečnícku otázku a odpovedal: „Odpusty nie sú negáciou osobnej modlitby, ale spoločnou oslavou Tej, ktorá je Matkou Božou. Významnejšieho titulu ako Matka Božia niet. Preto z tejto oslavy majú úžitok všetci, ktorí s dobrým úmyslom prichádzajú na duchovné podujatia.“ Vladyka varoval pred zámenou duchovných hodnôt odpustu za spoločensko-komerčné prežitie a praktickými pripomienkami pripravil veriacich na odpustovú slávnosť.

V závere bol ešte Moleben k presvätej Bohorodičke a tematické dialógy o tom, ako najlepšie prežívať mariánske púte na svoje duchovné obohatenie.

Michal Hospodár